Baltijas Informācijas Tehnoloģijas SIA

Ūnijas iela 15a, Rīga, Latvija, LV-1039
Tālrunis: +371 67819977
PVN Reģ. Nr.: LV40003042434
Darba laiks: I-V 9:00 – 17:00

Tirdzniecība
Tālrunis: +371 67819977
E-pasts: sales@bit.lv

Serviss
Tālrunis: +371 67819981
E-pasts: support@bit.lv

Administrācija
Tālrunis: +371 67819977
E-pasts: info@bit.lv

Grāmatvedība
E-pasts: gramatvediba@bit.lv

Norēķinu rekvizīti

Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV64HABA0551011560295

Sazinies ar mums

Klientu ievērībai!
Iekārtu garantijas/remonta iespēju noskaidrošanai lūgums iekļaut informāciju par iekārtas modeli un S/N, kā arī īsu defekta aprakstu.
Datortehnikai vai printeriem seriālais numurs būs atrodams iekārtas aizmugurē, taču atsevišķiem printera modeļiem tas būs aiz tonera durvīm.

Klients piekrīt nodot Baltijas Informācijas Tehnoloģijas apstrādei augstākminētos personas datus servisā nodotās preces pakalpojumu saņemšanai.

Ja garantijas remontam nodotām iekārtām tiek konstatēts ražotāja garantijas noteikumos neiekļauts defekta fakts (piemēram, ārēja iedarbība, šķidruma iedarbības sekas, fiziski bojātas daļas u.c.), Baltijas Informācijas Tehnoloģijas patur tiesības pieprasīt no klienta kompensāciju par veikto diagnostiku, atbilstoši servisa darbu izcenojumam.

Preces pēc labošanas servisā tiek uzglabātas ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma saņemšanas.


Atbalsta savienojums

splashtop